Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Role of Collective Redress Actions to Achieve Full Compensation for Violations of European Union Competition Law

Datum
dinsdag 23 april 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. T.R Ottervanger

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

In 2016 nam de Europese Unie een nieuwe richtlijn aan voor schadevergoedingsacties. Het hoofddoel is ervoor te zorgen dat elk slachtoffer dat schade heeft geleden als gevolg van een inbreuk op de antitrustwetgeving, effectief gebruik kan maken van het recht op volledige schadevergoeding. Wat betreft situaties van massaschade moet vermeld worden dat de richtlijn geen bepalingen bevat over collectieve schadevergoedingsacties, die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het bereiken van volledige compensatie. In plaats daarvan werd de niet-bindende aanbeveling inzake collectief verhaal goedgekeurd, die nauwelijks enige ontwikkeling in de collectieve geschillenprocedure inzake antitrustzaken in de EU heeft opgeleverd.

Het doel van dit proefschrift was om te helpen bij de ontwikkeling van een juiste benadering van collectieve schadevergoeding voor collectieve kartels voor een betere volledige vergoeding. Hiertoe werden twee modellen voor handhaving van de antitrustwetgeving met elkaar vergeleken: het op afschrikking gebaseerde model in de Verenigde Staten en het compensatiegerichte model in de Europese Unie. Er wordt geconcludeerd dat acties voor collectief verhaal alleen zouden bijdragen tot het bereiken van volledige compensatie als in de EU de Amerikaanse, op afschrikking gebaseerde maatregelen, zouden zijn toegestaan. Zelfs als het best mogelijke mechanisme voor collectief verhaal zou worden ingevoerd, zou het effect op de volledige compensatie echter beperkt zijn, omdat het bereiken van deze doelstelling zeer hoge normen vereist. Desalniettemin mogen collectieve acties niet worden genegeerd, omdat ze kwetsbare slachtoffers in staat stellen hun rechten in rechtbanken te verdedigen. Wangedragers richten zich op deze slachtoffers, omdat vanwege de lage waardeschade individuele rechtszaken financieel irrationeel worden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.