Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Over classificatie van zaken, eigendom en publieke belangen

Datum
woensdag 17 april 2019
Tijd
Toelichting
17:30 uur borrel KOG A-vleugel, 3e verdieping, linkergang (boven het restaurant) 18:30 uur lezing in zaal B041
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
B0.41

Op 17 april organiseert de rechtshistorische studievereniging Philips van Leyden b.p. een lezing, getiteld ‘Over classificatie van zaken, eigendom en publieke belangen’. De lezing zal worden voorgedragen door dr. mr. Michael Milo, verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Zoals u weet zijn zaken voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, en principieel object van het vermogensrecht, in het bijzonder van eigendom. Het eerste gedeelte van deze geijkte definitie is Romeins, het tweede niet. Een oude Romeinsrechtelijk-institutionele classificatie plaatste sommige zaken namelijk buiten het vermogensrecht, vanwege publieke, gemeenschappelijke belangen - res extra commercium. Bij ons bestaat een dergelijke ordening niet meer in het positieve recht. Toch is het goed daar nog eens nader naar te kijken, om een hedendaagse en een historische reden.

De avond zal zijn aanvang nemen met een borrel om 17:30 uur in de gang van de rechter A-vleugel op de derde verdieping van het KOG. Vervolgens zullen wij om 18:30 uur in zaal B041 de lezing toehoren, waarna wij met gegadigden zullen dineren.

Van harte welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.