Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Nawabi Karnatak: Muhammad Ali Khan in the Making of a Mughal Successor State in Pre-colonial South India, 1749-179

  • Pimmanus Wibulsilp
Datum
dinsdag 9 april 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Dit onderzoek van Pimmanus Wibulsilp presenteert een nieuw beeld van het ontstaan en het verval van de achttiende-eeuwse staat Karnatak tijdens de regering van Nawab Muhammad Ali Khan Walajah. De studies die tot dusver over Nawabi Karnatak zijn verschenen, geven een incompleet beeld waarbij het onderzoek veelal blijft steken in het conventionele paradigma van verval en verovering dat teruggaat op de Britse koloniale tijd. Deze dissertatie betoogt dat de eurocentrische benadering het belang van lokale actoren voor het verloop van de gebeurtenissen in deze periode heeft gebagatelliseerd, en dat daardoor allerlei facetten betreffende de Nawab en de Karnatak verkeerd zijn geïnterpreteerd.

In algemene zin betoogt deze dissertatie dat Nawab Muhammad Ali Khan op een uiterst creatieve manier elementen uit drie cultuurzones – Mogolrijk, Europa en Zuid-India – heeft weten te combineren voor de stichting van zijn eigen dynastie en staat. Door zich toe te leggen op een politieke strategie van pragmatische inclusiviteit onder universeel koningschap droomde hij ervan om de successen van de Mogols in Karnatak te herhalen. Maar hoewel het model van het Mogolrijk in veel opzichten goed werkte, zorgde de interactie met de Engelse East India Company uiteindelijk voor onverwachte militaire tegenvallers. Gedurende zijn hele regeerperiode was de grootste uitdaging voor de Nawab het bewaren van de balans tussen enerzijds het profiteren, anderzijds het op afstand houden van de Britten. Het was een uiterst tere balans in een risicovol evenwichtsspel waarin uiteindelijk de Britten zouden zegevieren, zij het door het veranderen van de vigerende spelregels.

Lees de volledige samenvatting (pdf)

Financiering

Anandamahidol Foundation, Thailand

Promotor

  • Prof.dr. J.J.L. Gommans

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.