Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Multimodality imaging in ischemic heart disease, from prevention to outcome

Datum
dinsdag 9 april 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Over de afgelopen jaren zijn zowel het aantal non-invasieve als invasieve diagnostische technieken en behandelingen in patiënten met ischemisch hartlijden exponentieel gegroeid. Het doel van dit proefschrift is om tijdens verschillende stadia van ischemische hartziekten de waarden van verschillende beeldvormingstechnieken en invasieve strategieën in kaart te brengen.

De resultaten in dit proefschrift tonen aan dat non-invasieve beeldvorming van meerwaarde kan zijn bij de totstandkoming van keuzes in medicamenteuze therapieën en invasieve strategieën in de individuele patiënt in het kader van preventie tot behandeling met als doel de prognose te verbeteren.

Promotor

  • Prof.dr. J.J. Bax

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.