Universiteit Leiden

nl en

Lunchbijeenkomst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

'Publieke Dienstverlening: Ik ga ervan uit dat het werkt!'

Datum
maandag 1 april 2019
Tijd
Toelichting
Aanmelden via registratielink.
Locatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
Zaal
Hondsrugzaal M01-23

Publieke versus Private Dienstverlening

Onderzoek van de Universiteit Leiden leert dat Nederlanders negatiever denken over slecht presterende publieke dienstverleners dan over slecht presterende private dienstverleners. Wat betekent dit voor jou in je werk als dienstverlener? Hoe communiceer je over je eigen succesvolle én falende dienstverlening, met je klanten maar ook met de media? Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat de overheid adequaat inspeelt op de behoeften en verwachtingen van burgers? Ga op 1 april in gesprek met enkele directeuren dienstverlening vanuit de hele overheid.

Instituut Bestuurskunde

Het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden onderzocht onder ruim 2.500 Nederlanders hoe zij de prestaties van publieke dienstverleners beoordelen. Welke beelden hebben burgers over de prestaties van overheidsdiensten? En maakt het daarbij iets uit of die diensten door private ondernemingen geleverd worden of door de overheid zelf? Eén tipje van de sluier kunnen we hier al oplichten: ook al gaat het om overheidsdienstverlening door een private onderneming, burgers houden de overheid altijd verantwoordelijk!

Programma

 

 Tijd

 Activiteit

 

 

 12:00 – 12:30

 Inlooplunch

 

 

 12:30 – 12:35

 
 Welkomstwoord door Frans van Dongen , Ministerie van BZK

 

 

 12:35 – 12:40

 
 Introductie door dagvoorzitter Guido Rijnja, Ministerie van AZ/ Rijksvoorlichtingsdienst

 

 

 12:40 – 12:55

 Presentatie onderzoeksresultaten door Petra van den Bekerom.

 Samen met haar collega's Joris van der Voet en Johan Christensen heeft zij onderzoek verricht naar de prestatiepercepties van burgers over publieke en private dienstverlening.

 

 

 12:55- 13:40

 In gesprek met practitioners over de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de overheidsdienstverlening:

* Albert van der Meer, directeur Klantinteractie & Services van de Belastingdienst

* Erik de Vries, directeur Afvalverwerking Rivierenland (AVRI)

* Annemarie de Rotte, directeur Klantcontact Gemeente Rotterdam

* Hans Janssens, directeur Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid

* Sietze van der Wal, mede-eigenaar/–oprichter en CCO van Sparkles BV

 

   13:40- 13:55

 Wrap up en verkenning van opties voor toepasbaarheid in de praktijk en aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, met:

* Kristel Dirkx, programmamanager “Mens Centraal”

* Joris van der Voet, universitair docent, Universiteit Leiden/Instituut Bestuurskunde

 
  13:55- 14:00  Afsluiting door Frans van Dongen, Ministerie van BZK  

Lunchbijeenkomst

De onderzoekers presenteren op 1 april hun bevindingen, waarna we in gesprek gaan met enkele directeuren dienstverlening onder meer op het vlak van afvalverwerking, ambulancezorg en gemeentelijke en landelijke dienstverlening. Daarnaast neemt ook een directeur van een succesvolle commerciële dienstverlener aan de paneldiscussie deel.

De bijeenkomst zal afgesloten worden met een verkenning van mogelijke opties voor vervolgonderzoek en toepasbaarheid in de praktijk.

Aanmelden en Registratie

Wil je aanwezig zijn bij deze lunchbijeenkomst? Klik dan op aanmelden. Voor meer informatie over de bijeenkomst kun je het programma raadplegen.

Benieuwd naar de bevindingen van de onderzoekers, klik dan op rapport voor de samenvatting en/of het integrale rapport van het onderzoek ‘Prestatiepercepties van burgers over publieke en private dienstverlening’

Organisatie

De lunchbijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, het ministerie van Algemene Zaken en de Vereniging voor Overheidsmanagement.

Meld je hier aan!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.