Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Inhibitor Selectivity: Profiling and Prediction

  • A.P.A. Janssen
Datum
woensdag 1 mei 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Minder dan 1 op 10 kandidaat medicijnen die beginnen aan fase 1 klinische studies worden uiteindelijk goedgekeurd voor menselijk gebruik. Onverwachte bijwerkingen en toxiciteit zijn hier mede debet aan. Een beter begrip van de rol van selectiviteit en een beter inzicht in welke eiwitten daadwerkelijk met kandidaat medicijnen interacteren, kunnen bijdragen aan het voorkomen dat kandidaat medicijnen om deze redenen niet verder ontwikkeld worden. Dit proefschrift heeft enkele van deze uitdagende aspecten van de medicijn-ontwikkeling bestudeerd.

Promotor

  • Prof.dr. M. van der Stelt

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.