Universiteit Leiden

nl en

Promotie

EEG Theta/Beta Ratio A marker of executive control and its relation with anxiety-linked attentional bias for threat

Datum
woensdag 24 april 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

De ratio tussen elektro-encefalografische (EEG) signaalsterkte in de theta en beta frequentiebanden als frontaal gemeten tijdens rust (ook wel ‘theta/beta ratio’ of TBR) was eerder gerelateerd aan attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Later werd TBR ook gelinkt aan andere psychologische functies zoals cognitieve/emotionele processen, vaak afhankelijk van executieve/cognitieve controle.

Het doel van dit promotieonderzoek was het onderzoeken of TBR als EEG-maat potentieel bruikbaar zou kunnen zijn als fysiologische marker voor executieve controle ofwel aandachtscontrole, met name in de context van dreigende stimuli (selectieve aandacht voor dreiging) en ongecontroleerde gedachten (gedachten dwalingen).

Het huidige onderzoek toonde aan dat een verhoogde TBR samenhangt met verhoogde aandacht naar ‘mild’ dreigende stimuli ten opzichte van ‘hoog’ dreigende stimuli, en dat een verhoogde TBR samenhangt met een lagere interferentie van dreiging in een visueel-ruimtelijke interferentietaak. Een verhoogde TBR hangt ook samen met verlaagde (zelfgerapporteerde) aandachtscontrole. TBR bleek daarnaast hoger tijdens ongecontroleerde gedachten (gedachten dwalingen) vergeleken met gecontroleerde gedachten (focus). Dit effect was hetzelfde voor functionele connectiviteit in het ‘executieve controle netwerk’, wat op zijn beurt weer gerelateerd was aan het ongecontroleerde versus gecontroleerde gedachten effect van TBR.

Dit onderzoek heeft echter niet aan kunnen tonen dat TBR gemanipuleerd zou kunnen worden met een Neurofeedback training. De bevindingen zoals beschreven in het proefschrift bieden nieuwe inzichten op de neuropsychologische functie van TBR en ondersteunen de notie dat TBR de connectiviteit reflecteert in breinnetwerken van executieve controle.

Promotor

  • Prof.dr. A.J.W. van der Does

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.