Universiteit Leiden

nl en

Lezing

De Tragische Staat

Datum
26 april 2019
Tijd
Serie
Recht en tragedie
Bezoekadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
A1.44 (Lorentzzaal)

Paul Frissen over de tragische staat

Waarom kunnen we geen tragiek aanvaarden? Waarom moet alle pech en risico worden uitgebannen? Waarom verwachten we van de staat dat deze ons gelukkig en gezond maakt en voor eenzaamheid en overig leed behoedt

Zowel het populistische verlangen naar onmiddellijkheid als de modernistische ambitie van maakbaarheid dragen daaraan bij en gaan een gevaarlijk bondgenootschap aan. Maar de politiek en het politieke zijn een symbolische orde. Daarin wordt de strijd om de macht gevoerd met woorden en daden, die voorbij waarheid en moraal gaan. Dat weten we van Machiavelli.

We dienen te beseffen dat de politieke aanvaarding van tragiek, van de gebrokenheid van de wereld, een voorwaarde is voor het beschermen van maatschappelijke pluraliteit. Niets doen is altijd een optie.

Paul Frissen (1955) is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School
voor Openbaar Bestuur (NSOB) te Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan
Tilburg University. Enkele publicaties zijn: De Staat van Verschil. Een Kritiek van de gelijkheid (2007); Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek (2009); De fatale staat. Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek (2013); Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie (2016).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie