Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Chronic obstructive pulmonary disease

Datum
donderdag 11 april 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Chronische obstructieve longziekte (COPD) wordt gekenmerkt door chronische ontstekingen en beschadigingen van de longen. COPD is niet te genezen, maar er zijn wel behandelmogelijkheden. Vermindering van symptomen is een belangrijk behandeldoel. In dit proefschrift focussen we op symptomen in de ochtend. Om nieuwe behandelopties te ontwikkelen werd de relatie tussen ochtendsymptomen en lichamelijke activiteit onderzocht. In een systematische review concludeerden we dat er een negatieve relatie is tussen ochtendsymptomen en zelf-gerapporteerde lichamelijke activiteit. We toonden deze relatie ook aan in de “MOrning symptoms in-Depth observationAl Study” (MODAS), een observationeel cross-sectioneel onderzoek waarbij lichamelijke activiteit objectief gemeten werd. Ook vonden we dat patiënten met veel ochtendsymptomen minder stappen zetten in de ochtend en middag vergeleken met patiënten met minder ochtendsymptomen, maar niet gedurende de avond en nacht. Hiermee toonden we aan dat ochtendsymptomen en lichamelijke activiteit inderdaad geassocieerd zijn, bij patiënten met matig tot zeer ernstige COPD. Deze factoren kunnen gebruikt worden als behandeldoelen in toekomstige interventiestudies. Een praktijkstudie liet zien dat longartsen meer symptomen en lifestyle adviezen vastleggen als zij een zorgpad gebruiken. Om in de praktijk meer aandacht te geven aan ochtendsymptomen en lichamelijke activiteit, raden wij het gebruik van zorgpaden aan waarin ochtendsymptomen en lichamelijke activiteit geïntegreerd zijn.

Promotoren

  • Prof.dr. N.H. Chavannes
  • Prof.dr. C. Taube (University Duisburg-Essen)

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.