Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Weneya'a - "Quien habla con los cerros"

Datum
donderdag 7 maart 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen
  • Prof.dr. S. Peperstraete (Universiteit Brussel)

Deze studie beoogt bij te dragen aan de documentatie en interpretatie van het Zapoteekse culturele erfgoed van de Zapoteekse inwoners van de Sierra Norte in de Mexicaanse deelstaat Oaxaca. Twee aspecten van het culturele erfgoed staan centraal. Het ene betreft de symboliek die door de rituele experts wordt doorgegeven tijdens hun mantische interpretaties. (Het woord mantisch heeft betrekking op profetie of voorspelling.) Het andere betreft de betekenis van het heilige landschap in het culturele geheugen. De culturele erfgenamen hechten tot op vandaag veel waarde aan deze symbolen en aan het heilige landschap, en hebben daarover veel kennis bewaard.

In de Dilla Xhon-variant van de Zapoteekse taal worden deskundigen in divinatie (profetie), genezing en rituelen Weneya’a genoemd: zij die met de bergen spreken. In het proefschrift worden drie mantische sessies gedocumenteerd en geanalyseerd.

Daarnaast is een corpus van mantische teksten bestudeerd die in de 17e eeuw vastgelegd zijn door experts uit Lachewize (Villa Alta) in ongeveer honderd boekjes. Ze bevatten ook de oude kalender. Dit materiaal is belangrijk aangezien de cultuur sinds het kolonialisme in de 16e eeuw steeds wordt bedreigd. De tekstverzameling is vanuit de oorspronkelijke taal bestudeerd vanuit de visie van de inheemse bevolking. Dit gebeurde in een studiegroep bestaande uit docenten die betrokken zijn bij het tweetalig onderwijs in de gemeenschap. De groep bestudeerde vooral de terminologie van de dagen die onderdeel uitmaken van de Biye-kalender, de heilige cyclus van 260 dagen. Dat leverde nieuwe inzichten op die de docenten kunnen overdragen. Zo werd duidelijk dat de Weneya’a ook belangrijk zijn bij rituelen in de bergen, die als de beschermers van de gemeenschap worden beschouwd. Tenslotte worden beschrijvingen gegeven van diverse heilige plaatsen.

De erkenning, het behoud en het revitaliseren van cultureel erfgoed is een voortdurende strijd, die de gemeenschappen voor continue uitdagingen plaatst want betreft hun toekomst als inheems volk, onderdrukt door een koloniale structuur, die een bedreiging vormt voor hun cultuur, hun taal, hun identiteit, hun territorium en hun mensenrechten.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.