Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Waar kwam de moed vandaan om op te staan?

Datum
dinsdag 5 maart 2019
Tijd
Serie
In de collegebank bij prof. Cleveringa
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Is de levenshouding van professor Cleveringa ouderwets geworden?

Het antwoord op de twee vragen in de titel wordt gegeven in dit openingscollege, dat uitvoerig zal ingaan op het leven en de levensloop van prof. mr. R.P. Cleveringa Jzn. (1894-1980). Dit leven bestond uit veel meer dan alleen de dag van de moedige protestrede van 26 november 1940. Wat gebeurde er na 26 november, in de gevangenis van Scheveningen? De moed van Cleveringa bleef niet beperkt tot alleen die protestrede. In de lezing komen de andere verzetsactiviteiten en vooral de andere perioden van het leven van Cleveringa ter sprake. Zijn vorming tot een goed jurist onder leiding van professor Meijers (1913 - 1919), zijn werk als bedrijfsjurist en rechter, tot zijn terugkeer naar Leiden als hoogleraar handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering. De belangrijke periode van vlak na de oorlog (het eredoctoraat aan Churchill, rector magnificus in 1946/47) wordt toegelicht aan de hand van zijn door de oorlogsjaren gerijpte opvatting van recht en rechtvaardigheid. Tenslotte worden zijn persoonlijke eigenschappen (beginselvastheid, nauwkeurigheid, onverschrokkenheid, fijnzinnigheid) ontleed, die tezamen zijn levenshouding bepaalden: opkomen voor vrijheid, gerechtigheid en waarheid. Deze eigenschappen en de waarden die hij nastreefde geven de actualiteit aan: die waarden zijn ook voor deze tijd en voor de jonge generaties niet “ouderwets” geworden.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.