Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Two-Prover Bit-Commitments: Classical, Quantum and Non-Signaling

Datum
dinsdag 19 maart 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. S. Fehr

Het proefschrift draagt bij aan de theorie van multi-prover commitment schemes, in het bijzonder relativistische commitment schemes. Een commitment scheme is een cruciale bouwsteen voor cryptografische protocollen die partijen die elkaar niet vertrouwen in staat stellen om op een veilige manier samen te werken. 

De eerste bijdrage van het proefschrift omvat nieuwe definities voor het bindend-zijn van een multi-prover commitment scheme. Deze definities hebben diverse voordelen boven de tot nu gebruikte sum-binding-defiiotie: ze zijn niet beperkt tot bit-commitment schemes, maar van toepassing voor commitment schemes met arbitraire, eindige domeinen. Ze blijven ook dichter bij de intu├»tie en zijn makkelijker te gebruiken.

De tweede bijdrage is dat onze nieuwe definities ons in staat stellen om een vrij algemene compositie-stelling voor two-prover commitment schemes te bewijzen. We voegen twee commitment schemes samen door de provers aan de opening information van het eerste schema te laten 'committen' met het tweede scheme, en dan dit tweede commitment te openen. Dit onthult de opening information en dus wordt het eerst commitment geopend. We bewijzen dat het samengestelde scheme bindend is als de twee originele schemes bindend zijn en aan enkele lichte eisen voldoen.

De derde bijdrage is het bewijs dat er geen two-prover commitment schemes bestaan die veilig zijn tegen algemene non-signaling provers. Maar we kunnen ook een positief resultaat melden: we bewijzen dat een eenvoudige uitbreiding van CHSHq naar een three-prover commitment scheme compleet is, evenals verbergend voor een arbitraire oneerlijke verifier en bindend voor algemene non-signaling provers.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.