Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The French-Anglophone divide in lithic research: A plea for pluralism in Palaeolithic archaeology

Datum
donderdag 14 maart 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Deze studie richt zich in het bijzonder op verschillen tussen Franse en Engelstalige lithische analyse. De invalshoek is epistemologisch: niet primair gericht op de lithische data zelf alswel op twee verschillende manieren waarop daarmee wordt omgegaan.

Recente Franse en Engelstalige strategie├źn van lithische analyse worden vergeleken teneinde de respectievelijke cognitieve onderbouwingen zichtbaar te maken. In de vakliteratuur zijn deze onderbouwingen tot nu toe niet serieus genoeg genomen. Er is sprake van strijdige kennisclaims. De betreffende wetenschappers zijn geneigd antagonistische standpunten over het verleden in te nemen; onderzoek anders te organiseren; onverenigbare methodologische en conceptuele hulpmiddelen in te zetten; en te opereren in goeddeels gescheiden discursieve ruimtes.

De kloof is dus niet alleen een kwestie van puur scholastieke interesse of een theoretisch dispuut, maar heeft tastbare gevolgen voor de manier waarop lithisch onderzoek wordt uitgevoerd en wat de mogelijke uitkomsten zijn.

Promotoren

  • Prof.dr. R.H.A. Corbey
  • Prof.dr. M. Soressi

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.