Universiteit Leiden

nl en

Debat

Het recht op spelen - Het Kinderrechtenverdrag in de praktijk

Datum
donderdag 14 maart 2019
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden
Zaal
B008 / C104

Dit jaar viert het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn 30ste verjaardag. In het verdrag is een apart artikel gewijd aan het recht op vrije tijd, spel en recreatie. Toch staan tijd en ruimte voor spelen nog steeds – en in toenemende mate – onder druk. In 2013 verscheen daarom een aanvullend document (General Comment nr. 17) waarin zorgen worden geuit over de speelkansen van
kinderen.

Een aantal van deze ‘concerns’ hebben wij in vijf Speelfora nader onderzocht. In dit zesde Speelforum gaan we terug naar de basis: het Kinderrechtenverdrag. Hoe kunnen wij dit juridische instrument optimaal benutten om betere speelkansen voor kinderen te creëren? Hoe vertalen we het naar beleid, onderwijs en praktijk?

Zie de flyer hieronder voor meer informatie en de mogelijkheid voor aanmelding.

JR Speelforum VI flyer maart 2019.pdf

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.