Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Uncontrollable: Data subject rights and the data- driven economy

Datum
donderdag 7 februari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. S. van der Hof

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op de rechten van betrokkenen (een reeks bepalingen inzake gegevensbescherming die rechtstreeks verband houden met het concept van individuele controle). In 2018 nam het Europees Parlement de Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR) aan, in Nederland bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De wijzigingen brachten ook enkele substantiĆ«le verbeteringen aan in het gedeelte over rechten van betrokkenen. Het doel van de nieuwe wet was om gegevensbescherming te versterken en aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden in de geglobaliseerde en onderling verbonden wereld. In het licht van de snel veranderende economische en technologische omgeving, zag de onderzoeker een kloof tussen rechten van betrokkenen wanneer deze als wet in de boeken wordt gelezen en zoals deze in de praktijk wordt toegepast. Door gebruik te maken van de analyse van juridische bronnen en academische literatuur, onderzocht zij in haar proefschrift of de rechten van betrokkenen onder de AVG effectief zijn in de gegevensgestuurde economie, en zo nee, wat zijn mogelijke oplossingen om de tekortkomingen te verhelpen.

Het onderzoek bevestigt dat de wet in boeken veelbelovend lijkt, maar in de praktijk niet toereikend is. Het proefschrift suggereert drie (zelf)regulerende benaderingen om individuele controle over persoonlijke gegevens verder te brengen dan het systeem van rechten van betrokkenen: a) nieuwe technologische oplossingen introduceren die waarden zoals privacy, eerlijkheid en controle bevorderen; b) aanvullen van rechten van betrokkenen met de mechanismen van de plichtzijde van gegevensbeschermingswetgeving zoals privacy by design en c) gebruik maken van overlappingen tussen gegevensbescherming en andere juridische gebieden zoals consumentenbescherming en mededingingsrecht.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.