Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Regres bij concernfinanciering

Datum
woensdag 20 februari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.mr. S.M. Bartman

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Concerns trekken ter financiering van hun ondernemingsactiviteiten gewoonlijk vreemd vermogen aan bij een bank. Deze laatste vereist in de regel hoofdelijke aansprakelijkheid van alle groepsmaatschappijen voor het verstrekte concernkrediet, zodat zij ieder van de groepsmaatschappijen afzonderlijk hiervoor kan aanspreken. Wanneer de onderneming in financieel zwaar weer komt, bestaat het risico dat de bank de kredietverlening beëindigt. De bank kan in dit geval ook overgaan tot het aanspreken van één van de hoofdelijke schuldenaren voor de totale schuld. Als de aangesproken schuldenaar meer betaalt dan zijn aandeel in de schuld, dan heeft deze schuldenaar een regresvordering op zijn hoofdelijke medeschuldenaren.

In de literatuur en in de praktijk bestaat er onduidelijkheid over de wijze waarop het aandeel van iedere hoofdelijke schuldenaar in de hoofdelijk schuld moet worden bepaald. Ook is er naar aanleiding van rechtspraak de vraag gerezen in welke mate regres-beïnvloedende bepalingen het door de bank gewilde effect sorteren.

Over deze ‘regresproblematiek’ gaat dit proefschrift. In dit onderzoek is vanuit rechtsvergelijkend perspectief onderzoek gedaan naar de aard en werking van het regresrecht bij concernfinanciering en zijn voorstellen gedaan voor het mitigeren van de problematiek. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van het regresdebat en in de onderliggende structuren van de problematiek.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.