Universiteit Leiden

nl en

Promotie

New developments in ablation of ventricular arrhythmias

  • C. van Huls van Taxis
Datum
donderdag 14 februari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. K. Zeppenfeld
  • Prof.dr. M.J. Schalij

De in het proefschrift beschreven studies evalueren nieuwe ablatie-strategieën en technieken voor de behandeling van hartritmestoornissen, en procedurele en langetermijnuitkomsten na ablatie. Ablatie is het blokkeren van verstoorde elektrische prikkels die voor de hartslag zorgen door littekens te maken. Verder werden in studies er nieuwe strategie-algoritmes geïntroduceerd. Het gebruik van (NT-pro)BNP (bepalingen die kunnen worden gebruikt bij het stellen van de diagnose hartfalen, en het bepalen van de therapieen) en integratie van CT en MRI, hebben toegevoegde waarden bij bepaalde groepen patiënten met hartritmestoornissen.

En dan is er nog de volgende conclusie. Een onregematige hartslag, met name een PVC ( premature ventriculaire contractie, door de patiënt gevoeld als het overslaan van een slag door het hart), komt vaak voor bij hartfalen patiënten met een verwijde linker hartkamer en een verminderde linkerkamerfunctie. In het proefschrift wordt aangetoond dat bij patiënten met uniforme PVC's, onafhankelijk van de aanwezigheid van een structurele hartziekte, een succesvolle katheter-ablatie leidt tot significante verbetering van de afmetingen van de linker kamer, vermindering van het (NT-pro)BNP en vermindering van de symptomen. Gezien het voordeel voor patiënten met een verminderde linkerkamerfunctie, zouden zij gecontroleerd moeten worden op frequente PVC's, met name patiënten die in aanmerking komen voor een ICD (implanteerbare cardioverter defibrillator) voor primaire preventie. Dit omdat de uitkomst de beslissing tot het plaatsen van een ICD zou kunnen beïnvloeden. Nog steeds is onduidelijk welke patiënten met frequente PVC's een PVC-geïndiceerde cardiomyopathie (minder goed werkende hartspier) ontwikkelen. Preventie daarvoor is echter wel wenselijk. 

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.