Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Languages of Islam and Christianity: Institutional Discourses, Community Strategies and Missionary Rhetoric

Datum
woensdag 20 februari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Vanuit taalkundig perspectief onderzoekt dit proefschrift de complexe relaties tussen moslims en christenen in post-Sovjet-Rusland, evenals hun houding ten opzichte van de staat. Waarom wordt het Russisch, dat verzadigd is met christelijke symbolen, de nieuwe islamitische lingua franca? Welke taal kiezen Tataren die zich bekeerd hebben tot het christendom om zich te kunnen onderscheiden van hun islamitische landgenoten?

Een belangrijke conclusie van dit proefschrift is dat een religieuze taalvariant niet alleen de religieuze identiteit van een spreker aangeeft. Door een bepaalde taal te kiezen en een specifiek religieus vocabulaire te gebruiken of te vermijden, willen sprekers er ook voor zorgen dat zij behoren tot gewenste etnische, nationale en politieke groepen. Daarom instrumentaliseren moslims en orthodoxe christenen in Rusland de religieuze variant van de Russische taal om politieke invloed en sociale erkenning te verkrijgen. Dit proces heeft op zijn beurt invloed op het prestige van islamitische talen die in het land worden gesproken, zoals dit proefschrift aantoont aan de hand van het Tataars.

Sociolinguïstische veranderingen weerspiegelen in feite belangrijke ontwikkelingen binnen de islam en het orthodoxe christendom in Rusland. Deze studie laat zien dat de officiële instellingen van deze twee religies een proces van convergentie ondergaan. Ze ontwikkelen namelijk vergelijkbare opvattingen over de binnenlandse en buitenlandse politiek van Rusland, verdedigen zich op gelijke doctrinaire wijze tegen de uitdagingen van de moderne tijd, en interpreteren en beschermen allebei hun maatschappelijke morele normen volgens dezelfde conservatieve principes.

Promotoren

  • Prof.dr. J. Schaeken
  • Prof.dr. M. Kemper (UvA)

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.