Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Iber Kasehatan in Sukamiskin: Utilisation of the Plural Health Information and Communication System in the Sunda Region of West Java, Indonesia

Datum
woensdag 6 februari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. L.J. Slikkerveer
  • Prof.dr. E.F. Smets

Wina Erwina onderzocht bij de lokale bevolking van Sukamisk in Bandung, Indonesië hoe informatie over gezondheid en leefstijl het beste verspreid kan worden om zo de algehele gezondheid naar een hoger plan te tillen. Dat is een van de beleidspunten van de Indonesische overheid. Erwina bracht door middel van kwalitatief onderzoek (diepte-interviews) en kwantitatief onderzoek (vragenlijsten) in kaart hoe informatie over respectievelijk traditionele en moderne geneeskunde wordt doorgegeven en stelt in haar dissertatie een communicatiemodel voor waarin beiden communicatiesystemen worden geïntegreerd.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.