Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Gezag aan het binnenhof & Het paradoxale ethos van Thierry Baudet

Datum
dinsdag 5 februari 2019
Tijd
Serie
Vertrouw mij!
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

(1) Gezag aan het Binnenhof

Zonder vertrouwen werkt een vertegenwoordigend stelsel niet, en er zijn enkele constantes in de manier waarop vertrouwen in de Nederlandse politiek van oudsher verworven en verloren wordt. De meest gebruikelijke strategie is altijd geweest om zich als verantwoordelijk bestuurder op te stellen. Dat deed men al in de 19e eeuw, en het komt nog steeds veel voor. Maar vanaf diezelfde tijd wordt ook al het tegenovergestelde gedaan: betogen dat de bestuurders alleen met zichzelf bezig zijn, de zaken onderling regelen en het belang van het (gewone) volk vergeten. Heel vaak schoven degenen die dat betoogden in de loop van de tijd dan weer door naar de rol van bestuurder: dat gold al voor Thorbecke, het gold voor de vroege sociaaldemocraten en confessionelen, het gold nog voor Nieuw Links in de jaren zestig. Strijd om het vertrouwen in politici is een kenmerk van politieke onenigheid, want ethos is misschien wel het belangrijkste kapitaal van een politicus.

NA DE PAUZE

(2) Het paradoxale ethos van Thierry Baudet

Vertrouwen is een onmisbaar instrument voor de politicus. In een tijd van massamedia kan de Nederlandse politicus niet volstaan met het op neutrale toon uiteenzetten van feiten en met droge argumentatie. Wie een miljoenenpubliek via tv of filmpjes op internet echt wil bereiken, moet de wetten van de mediacratie kennen om zijn publiek te overtuigen. Maar welke rol speelt het klassieke ethos dan nog in de eenentwintigste eeuw? De deskundigheid van de spreker, de betrokkenheid en de betrouwbaarheid? De Nederlandse politiek in de Tweede Kamer kende een traditie van sobere welsprekendheid, maar in de eenentwintigste eeuw wordt die opgeschud door optredens van Fortuyn, Wilders, Klaver en Baudet. Hoe valt de enthousiaste ontvangst van Thierry Baudet in deze Trump-tijden te verklaren?

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.