Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Genetic manipulation and genetic-based dissection of tumor-specific immunity

Datum
dinsdag 19 februari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. A.N.M. Schumacher

Tumoren bestaan niet alleen uit kankerscellen, dat is al 150 jaar bekend. Tumoren kunnen ook immuuncellen, waaronder cytotoxische T-cellen, bevatten Deze kunnen de groei van kankercellen remmen. Om een goede anti-tumor T-cel te krijgen, moet aan twee voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet er een populatie T-cellen aanwezig zijn in de tumor die de kankercellen kan detecteren, en ten tweede moeten deze cellen in staat zijn de kankercellen op te ruimen. Hiertoe moeten de T-cellen niet alleen de aanwezige immunosuppressieve mechanismen in het tumormilieu weerstaan, maar ook moet de tumor gevoelig zijn voor de effectormechanismen van de T-cellen. Het onderzoek in dit proefschrift behelst het verbeteren van non-virale gentransfermethoden om T-cellen aan te passen met behulp van genetische manipuatie en om het door middel van genetische screening in kaart te brengen onder welke omstandigheden T-cellen de kankercellen effectief kunnen doden. Beschreven wordt hoe genetische manipulatie  gebruikt kan worden voor immunologisch onderzoek. Een deel betreft de ontwikkelingen van methoden die kunnen helpen bij het verbeteren van non-virale gentransfersystemen, het andere over het gebruik van genetische screens om een voorheen ondergewaardeerd, IFN-y-gemedieerd, cytotoxisch mechanisme van T-cellen te ontrafelen. Verder worden twee voorheen onbekende post-translationele regulatoren van PD-L1, CMTM6 en CMTM4 geĆÆdentificeerd.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.