Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Een huwelijkscrisis: De organisatie van publieke taken versus het aanbestedingsrecht

Datum
vrijdag 15 februari 2019
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
C004

In onze sociale markteconomie schept het Europees aanbestedingsrecht de voorwaarden voor een gelijk speelveld tussen ondernemers bij de verdeling van overheidsopdrachten. Het aanbestedingsrecht is gebaseerd op beginselen als gelijkheid, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit.

Tegelijkertijd bestaat er zoiets als het recht op zelforganisatie. Europese lidstaten en hun overheden hebben de vrije ruimte om zichzelf op de meest optimale manier te organiseren. Deze ruimte ziet onder andere op het oprichten van een bestuursorgaan en toekennen van verantwoordelijken en bevoegdheden, de manier waarop diensten bij voorkeur worden geleverd (make or buy) en de keuze om de diensten zelf of in samenwerking met andere overheden te verlenen.

Er zijn juridische spanningen in de nexus tussen de effectiviteit van het Europees aanbestedingsrecht en het recht op zelforganisatie. Er is bijvoorbeeld onduidelijkheid over het onderscheid tussen een overdracht van bevoegdheden en de gunning van een overheidsopdracht. Ook is het de vraag  of verschillende ministeries, die diensten voor elkaar verrichten, onder het aanbestedingsrecht vallen. Zijn zij onderling aanbestedingsplichtig? Of zou er toch sprake zijn van zelforganisatie binnen één aanbestedende dienst: rechtspersoon de Staat? En hoe richt je als overheid een samenwerking in met een overheidsbedrijf?

Deze spanningen worden steeds relevanter in een tijd waarin overheden eerder uitbestede taken, zoals schoonmaak- of scandiensten, weer terugnemen in eigen beheer. Kan zo een onderneming, die afhankelijk is geweest van de overheid als klant, bij de rechter met succes klagen over zijn verslechterde marktpositie?

Over dit thema zal universitair docent Willem A. Janssen (PPRC, Universiteit Utrecht) een openbare lezing geven. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 15 februari van 17:00 tot 18:15 uur met een aansluitende borrel. Schrijf u hier in om de lezing bij te wonen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.