Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium | Conferentie Leiden Leadership Centre

Conferentie Leiden Leidership Centre: De Meerwaarde van Publiek Leiderschap

Datum
vrijdag 22 februari 2019
Tijd
Toelichting
Inloop (inclusief lunch) vanaf 12:00, aansluitend om 16:30 uur borrel. De conferentie is vol; registratie is niet meer mogelijk.
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
Derde verdieping, Wijnhaven. Zaal: 3.46

De Meerwaarde van Publiek Leiderschap

Leiderschap is een populair thema waar boekenkasten over vol geschreven zijn. Tegelijkertijd is er pas sinds een paar jaar aandacht voor publiek leiderschap vanuit de wetenschap. Publieke organisaties zijn niet hetzelfde als bedrijven en daarom zijn leiderschapstheorieën uit het bedrijfsleven niet altijd toepasbaar in een publieke context. Daarom staat deze conferentie in het teken van publiek leiderschap. We laten zien hoe, binnen publieke organisaties, doeltreffend publiek leiderschap eruit kan zien. Hoe kan publiek leiderschap bijdragen aan een inclusieve werkomgeving? Hoe ziet publiek leiderschap er tijdens bezuinigingen uit? En hoe kan publiek leiderschap zorgen voor maatschappelijke meerwaarde en werken volgens de bedoeling? Tijdens deze conferentie staan we stil bij het belang van kennis over leiderschap in een publieke context en delen we inzichten van de state-of-the-art van wetenschappelijk onderzoek op dit thema aan deelnemers van de conferentie uit de praktijk.

Publiek Leiderschap en Maatschappelijke Meerwaarde

In zowel publieke als private organisaties staat maatschappelijke meerwaarde hoog op de agenda. Als er gesproken wordt over maatschappelijke meerwaarde, dan gaat het bij publieke organisaties snel over “werken volgens de bedoeling”. Werken volgens de bedoeling is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Om daadwerkelijk maatschappelijke impact te hebben en te werken volgens de bedoeling, moeten organisaties in het publieke domein hun interne organisatie verbinden met hun bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken. Beleid, politieke keuzes, expertises, structuren en systemen, regels, wetten en procedures kunnen allemaal bijdragen aan het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Tegelijkertijd is de menselijke factor, het handelen van professionals binnen publieke organisaties, cruciaal voor hoe regels, beleid en procedures in de praktijk hun uitwerking hebben. Daarom is publiek leiderschap van groot belang in het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Tijdens deze conferentie delen we de resultaten van ons onderzoek naar publiek leiderschap en maatschappelijke meerwaarde. We laten zien welke belemmeringen er binnen publieke organisaties zijn om te werken volgens de bedoeling, maar laten ook zien hoe publiek leiderschap dit juist kan stimuleren. Op basis van uitgebreid onderzoek binnen twee grote publieke organisaties doen wij aanbevelingen over hoe publiek leiderschap kan bijdragen aan de vertaling van de maatschappelijke meerwaarde van de organisatie naar de dagelijkse praktijk.

Programma

 

 Tijd

 Activiteit

 Locatie

 

 12:00 – 13:00

 Ontvangst en Lunch

 Restaurant

 

 13:00 – 13:45

 Plenaire Sessie: De Meerwaarde van Publiek Leiderschap
 - Opening door Prof. Dr. Sandra Groeneveld
 - Presentatie Onderzoek Leiden Leadership Centre: Publiek Leiderschap en Maatschappelijke Meerwaarde door Dr. Ben Kuipers
 - Aanbieding onderzoek aan Peter Hennephof, gemeentesecretaris Den Haag

 3.46

 

 13:45 – 14:30

 Workshops - Ronde 1
 - Veranderleiderschap: Publiek Leiderschap in Tijden van Bezuinigingen - Eduard Schmidt, MSc.
 - Inclusief Leiderschap: Publiek Leiderschap en Inclusiviteit - Dr. Tanachia Ashikali
 - Verbindend Leiderschap: Publiek Leiderschap en Stakeholder Engagement - Dr. Bert Fraussen en Dr. Caelesta Braun

Groepsruimten

 

 14:30 – 14:45

  Transfer - Ruimtewissel

 

 

 14:45- 15:30

 Workshops - Ronde 2
 - Veranderleiderschap: Publiek Leiderschap in Tijden van Bezuinigingen - Eduard Schmidt, MSc.
 - Inclusief Leiderschap: Publiek Leiderschap en Inclusiviteit - Dr. Tanachia Ashikali
 - Verbindend Leiderschap: Publiek Leiderschap en Stakeholder Engagement - Dr. Bert Fraussen en Dr. Caelesta Braun

 Groepsruimten

   15:30- 16:30  Plenaire sessie: Leiderschap onder druk
 Paneldisccusie met o.a. Prof. Dr. Jet BussemakerGerard Bakker en Elanor Boekholt - O'Sullivan onder leiding van Eduard Schmidt, MSc.
  - Afsluiting
3.46
  16:30- 17:30  Borrel Brasserie Wijnhaven

Bekijk hier de Workshops

Workshop 1: Veranderleiderschap: Publiek Leiderschap in Tijden van Bezuinigingen

Veel publieke organisaties hebben de afgelopen jaren te maken gehad met bezuinigingen. Bezuinigingen zorgen vaak voor onrust op de werkvloer en leiden soms tot ingrijpende organisatieveranderingen. In deze workshop deelt Eduard Schmidt, MSc. de inzichten van zijn proefschrift over leiderschap in tijden van bezuinigingen, gebaseerd op zo’n honderd interviews met topambtenaren binnen de Rijksoverheid, en laat hij zien hoe het leiderschap van topambtenaren eruit ziet tijdens bezuinigingen op de eigen organisatie.

Eduard Schmidt, MSc.

Workshop 2: Inclusief Leiderschap: Publiek Leiderschap en Inclusiviteit

Mede door de veranderingen in de samenleving en de samenstelling van het personeelsbestand van publieke organisaties is in de afgelopen jaren, zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk van organisaties, de aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer en in de samenleving toegenomen. In deze workshop vertelt Dr. Tanachia Ashikali over de resultaten van haar onderzoek naar leiderschap en inclusiviteit binnen publieke organisaties en gaat zij in op de vraag  hoe leiderschap kan bijdragen aan een inclusieve werkomgeving.

Dr. Tanachia Ashikali

Workshop 3: Verbindend Leiderschap: Publiek Leiderschap en Stakeholder Engagement

Voor steeds meer beleidsuitdagingen is domeinoverschrijdende samenwerking essentieel. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering of de vergrijzing van de samenleving. Samenwerkingsinitiatieven tussen overheid en maatschappelijke stakeholders worden nu vaak ad hoc en reactief vormgegeven. Verbindend leiderschap kan een belangrijke rol spelen in het meer duurzaam inbedden van een diverse groep van stakeholders in de ontwikkeling en implementatie van beleid. In deze workshop vertellen Dr. Bert Fraussen en Dr. Caelesta Braun over hun onderzoek naar samenwerking tussen overheid en maatschappelijke stakeholders.

Dr. Bert Fraussen en Dr. Caelesta Braun

Contact

Voor vragen en opmerkingen over deze agenda of over het Leiden Leadership Centre kunt u contact opnemen via LLC@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.