Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Clinical Glycomics of Antibodies by Mass Spectrometry

  • N. de Haan
Datum
donderdag 14 februari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. M. Wuhrer

De eiwitten die in het menselijk bloed cirucleren hebben allerlei functies en eigenschappen zoals: het coördiberen van biologische processen, het synthetiseren of bewerken van andere moleculen en de bescherming van het lichaam. Bepaalde eiwitmodificaties zijn van groot belang voor het goed kunnen functioneren van de eiwitten, waaronder een verscheidenheid aan suikerketens (glycanen) die op specifieke plaatsen aan een eiwit vast kunnen zitten. Veranderingen in de glycaancompositie en/of -structuur worden waargenomen tijdens (patho)fysiologische processen als veroudering, zwangerschap, menopauze en ziekte. Het bestuderen van deze glycanen kan dus inzicht geven in biologische processen.

Het onderzoek zoomt in op glycaaneigenschappen en -functies voor immunpglobuline G (IgG) en de massaspectrometrische methoden waarmee eiwitglycosylering in kaaart kan worden gebracht, i.h.b. de methoden die in het onderzoek worden gebruikt.

Hoewel er al veel onderzoek is gedaan aan IgG Fc glycosylering onder verschillende klinische omstandigheden, worden functie en regulatie ervan nog steeds niet volledig begrepen. Daarnaast zijn de meeste studies utgevoerd met monsters van volwassenen terwijl er m.b.t. kinderen nog maar weinig bekend is. De Haan voorziet in deze omissie. Ze analyseerde IgG Fc glycopeptiden uit plasma van gezonde kinderen en pasgeborenen en toonde een verband aan tussen IgG glycaaneigenschappen en de leeftijd van de kinderen. 
Verder keek ze naar IgG Fc glycosylering bij kinderen die behandeld waren met hematopoietische stamceltransplantatie en kinderen die leden aan meningokokken sepsis. Verder keek ze bij inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Het doel van het onderzoek was gezonde patiënten te onderscheiden van zieke, subvarianten van ziektes te onderscheiden en de ernst van de aandoening vast te stellen. Dat biedt de mogelijkheid om de effecten van behandeling te volgen en individueel aan te passen. 

Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat IgA glycosylering  in plasma en speeksel van elkaar verschilt; de locatie waar antilichaamglycosylering plaatsvindt, beïnvloedt dus de regulatie.

Het onderzoek was te beperkt om meteen de klinische praktijk te dienen maar biedt wel aangrijpingspunten voor bredere studies die wel dat effect kunnen hebben.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.