Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Web Privacy Measurement in Real-Time Bidding Systems, A Graph- Based Approach to RTB system classification

Datum
dinsdag 29 januari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. H.J. van den Herik

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Web Privacy Measurement (WPM) is sinds 2012 een academisch onderzoeksveld. WPM-wetenschappers observeren websites en services om privacy-beïnvloedend gedrag te detecteren, te karakteriseren en kwantificeren. Het belangrijkste doel van het onderzoeksveld is het vergroten van de transparantie door middel van metingen.

In het proefschrift onderzoekt Robbert J. van Eijk de online advertenties die u lijken te volgen. De technologie die reclame mogelijk maakt, wordt real-time bidding (RTB) genoemd. Een RTB-systeem is gedefinieerd als een netwerk van partners dat big data-toepassingen mogelijk maakt binnen het marketinggebied van de organisatie. Het systeem heeft tot doel de verkoop te verbeteren door middel van real-time datagedreven marketing en gepersonaliseerde (gedrags)advertenties. De auteur past netwerkwetenschappelijke algoritmen toe om te komen tot het meten van de privacycomponent van RTB. In het proefschrift wordt aangetoond dat cluster-edge betweenness en node betweenness ons ondersteunen bij het begrijpen van de samenwerkingsverbanden van de advertentietechnologiebedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat de interconnectie tussen partners in een RTB-netwerk wordt veroorzaakt door de datastromen van de bedrijven zelf, naar hun specialisaties in advertentietechnologie. Verder stelt de auteur dat een Graph-Based Methodological Approach (GBMA) de situatie van verschillen in toestemmingsimplementaties in Europese landen regelt. De GBMA wordt getest op een dataset van nationale en regionale Europese nieuwswebsites.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.