Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The rhizomicrobiome of Sorghum

  • T.R. Schlemper
Datum
woensdag 30 januari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. H. van Veen
  • Prof.dr. J. Raaijmakers

Het promotieonderzoek betreft de simultane invloed van de factoren plantgenotype, groeistadium en bodemtype op de samenstellingvan de bactiële gemeenschap in de rhizosfeer van sorghum. Dat graang staat momenteel wereldwijd op vijfde plaats qua omvang van de productie. Zeven cultivars werden gekweekt. Een van de cultivars liet interessante interacties zien met zijn rhizomicrobioom. Deze uitkomst kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van duurzame sorghumproductie.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.