Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Making of the Democratic Party

  • Anne Heyer
Datum
woensdag 9 januari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Politieke partijen zijn niet weg te denken uit de huidige samenleving, maar ze zijn er niet altijd geweest. Waarom besloten mensen überhaupt politieke partijen op te richten? Op welke manier overtuigden zij tijdgenoten lid te worden van deze nieuwe vorm van organisaties? In de tweede helft van de negentiende eeuw verschilden de eerste partijen van eerdere politieke massaorganisaties in het toegang hebben tot parlementaire representatie. In tegenstelling tot eerdere partijen van de traditionele politieke elite vormden de nieuwe massapartijen zich rond een uitgebreid organisatorisch stelsel. In het analyseren van de Duitse Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de Britse Nationaal-Liberale Federatie en de Nederlandse Antirevolutionaire Partij ligt de nadruk op de ideeën en werkwijzen van de partijleiders. In deze dissertatie zijn historische bronnen – brieven, notulen van vergaderingen, brochures, pamfletten, kranten, partijprogramma’s, dagboeken en autobiografieën – in drie talen vergeleken.

In het teken van huidige discussies over de crisis van de democratie biedt deze dissertatie een historische bijdrage over de zorgen over de afname van partijlidmaatschap. In de negentiende eeuw werd de mobilisatie van gewone mensen voor politieke doeleinden door de meesten niet geaccepteerd. De partijoprichters presenteerden hun organisatie daarom als het enige democratische alternatief voor de gevestigde wijze van politieke besluitvorming. De belofte van een betere toekomst hielp hen in het mobiliseren van de benodigde aanhang voor het oprichten en in stand houden van de nieuwe partij. Daarnaast creëerde dit de perceptie van een directe verbinding tussen politieke partijen en democratie die kritisch onderzocht wordt in verband met huidige opvatting over democratie.

Download de volledige samenvattig (pdf)

Financiering

NWO

Promotor

  • Prof.dr. H. te Velde

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.