Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The deliverance of open access books

  • A.R. Snijder
Datum
dinsdag 29 januari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In veel wetenschapsgebieden worden de resultaten van het onderzoek niet gepubliceerd in artikelen, maar in boeken, waarvan de oplagen steeds kleiner worden. De Open Access beweging probeert wetenschappelijke publicaties zo breed mogelijk te verspreiden, door deze gratis online te verspreiden. In mijn proefschrift heb ik verschillende aspecten onderzocht die te maken hebben met het verspreiden van boeken in Open Access.

Allereerst heb ik onderzocht of gratis digitale boeken meer verkocht worden dan papieren exemplaren. Er is nauwelijks effect op de verkoop; Open Access zal de economische problemen van wetenschappelijke boeken niet oplossen.

Daarna heb ik de verspreiding van Open Access boeken onderzocht. Daarbij is het wél belangrijk dat de collectie van een Open Access boekplatform goed is geïntegreerd in andere systemen, maar speelt de licentie – die bepaalt wat een lezer wel of niet met een boek mag doen – geen rol van betekenis. Verder heb ik onderzocht hoe algoritmes boeken aan de juiste lezer kunnen koppelen.

Ik heb ook onderzoek gedaan naar de effecten van Open Access op het gebruik buiten de academische wereld. Er is bewijs voor vraag uit de samenleving naar wetenschappelijke boeken. Open Access leidt ook tot meer gebruik vanuit ontwikkelingslanden. Wetenschappers worden steeds vaker beoordeeld op het aantal citaten naar hun publicaties. Uit mijn onderzoek blijkt dat Open Access boeken iets meer worden geciteerd.

Een boek online zetten leidt niet automatisch tot een optimaal gebruik. De meeste mensen vertrouwen op filtermechanismen om het kaf van het koren te scheiden. Open Access platforms moeten dus betrouwbaar zijn.

Lees de uitgebreide samenvatting (pdf)

Promotoren

  • Prof.dr. P.F. Wouters
  • Prof.dr. F.J.M. Huysmans (UvA)

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.