Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium | Symposium Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid

Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid: Symposium Social Impact Bonds

Datum
woensdag 30 januari 2019
Tijd
Toelichting
Inloop vanaf 15:30, aansluitend om 18:00 uur netwerkborrel. Meer informatie en aanmelden via link.
Locatie
Atrium Ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
Zaal
Petit Café 'De Resident'

Social Impacts Bonds

Bij Social Impact Bonds verbinden investeerders, banken, overheden en sociaal ondernemers zich aan een maatschappelijke doelstelling zoals het aanpakken van de jeugdwerkloosheid. Privaat geld wordt ingezet voor maatschappelijke issues. Overheden betalen alleen voor de resultaten die zijn behaald. Hiermee worden projecten gerealiseerd, het financieel risico van de overheid beperkt en kostenbesparingen voor de overheid gerealiseerd. Wat zijn de zegeningen van en de zorgen rond deze Social Impact Bonds?

Op woensdag 30 januari 2019 gaan we de werking en toegevoegde (maatschappelijke) waarde van Social Impact Bonds verkennen en hierover met elkaar in gesprek. Met ervaringen van jong en oud vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit onderzoek, politiek en praktijk. Iedereen is uitgenodigd om mee te praten. Dat doen we voor het eerst in de open omgeving van Petit Café ‘De Resident’, in de hal van het Ministerie van SZW. Er wordt afgetrapt met een inleiding en twee korte reflecties vanuit verschillende invalshoeken.

Studenten

De toegang voor studenten is gratis en zij zijn dan ook van harte welkom op het Symposium Social Impact Bonds van het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (NGSZ). Het symposium vindt plaats op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat slechts op 50 meter van Wijnhaven ligt. Voor meer informatie over het dagprogramma of aanmelden voor het symposium kun je terecht op de website.

Klik hier voor meer informatie over het Symposium Social Impact Bonds

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.