Universiteit Leiden

nl en

Meijerslezing met aansluitend nieuwjaarsreceptie

Datum
donderdag 10 januari 2019
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
Lorentzzaal / restaurant Kamerlingh Onnes Gebouw

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Meijerslezing en onze nieuwjaarsreceptie op donderdag 10 januari 2019.

Vanaf 15.00 uur zal prof. Egbert Koops (Hoogleraar Rechtsgeschiedenis) de jaarlijkse Meijerslezing verzorgen getiteld Campus Leiden? De vestiging van het gezag.

De Leidse rechtenfaculteit heeft grote invloed uitgeoefend op de vormgeving van recht en bestuur in Nederland, zowel in de recente geschiedenis als iets verder terug, ten tijde van de Republiek. Nog steeds is zij hofleverancier voor de Haagse politiek. Toch is de geschiedenis van de rechtenfaculteit niet eerder beschreven. In deze Meijerslezing gaat Egbert Koops in op één aspect van de veelzijdige geschiedenis van de rechtenfaculteit: de verbindingen tussen Leiden en het openbaar bestuur in Den Haag. De vraag is hierbij hoe ideeën en alumni van de faculteit doordrongen in het bestuur en daar werden ingezet ter versterking en legitimering van het gezag. Bovendien wordt verkend waarom de relatie tussen de faculteit en het landelijke bestuur zo bestendig is gebleken. Door deze symbiotische machtsrelatie te bestuderen, wordt duidelijker hoe juridische traditie kan dienen als bron van legitiem gezag. Een faculteitsgeschiedenis krijgt in deze opzet meer dan lokale betekenis – zoals de Leidse rechtenfaculteit zelf.

Bij deze gelegenheid zullen ook de Meijersprijzen worden uitgereikt voor het beste artikel gepubliceerd in 2017 of 2018 van een jonge UD (per onderzoeksprogramma).

Vanaf 16.00 uur vindt de nieuwjaarsreceptie plaats in het restaurant van het Kamerlingh Onnes Gebouw, met de uitreiking van de facultaire scriptieprijs. Wij hopen bij deze gelegenheid het glas met u te mogen heffen op het nieuwe jaar.

Het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

Prof. dr. Joanne van der Leun, decaan
Prof. mr. Larissa van den Herik, vice-decaan en portefeuillehouder onderzoek
Prof. mr. Ton Liefaard, vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs
Dennis Hoitink, portefeuillehouder bedrijfsvoering
Jantine Rozenboom, student-bestuurslid

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.