Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Le jeu de l'ambiguïté et du mot

  • Nicolaas van der Toorn
Datum
dinsdag 15 januari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

In dit proefschrift wordt de literaire functionaliteit van opzettelijke dubbelzinnigheden en woordspelingen onderzocht. Deze is veel breder dan de gangbare opvatting van grappigheid en vermakelijkheid. In het werk van Apollinaire, Prévert, Tournier en Beckett blijken intentionele ambiguïteit en woordspel vaak serieuze bespiegelingen of tragische verwikkelingen te genereren. Sterker nog, ze weerspiegelen ook de structuur van het werk of liggen zelfs daaraan ten grondslag. Deze verwevenheid hebben genoemde twintigste-eeuwse schrijvers gemeen, in al hun verscheidenheid qua uitvoering en vormgeving.

Voor de bestudering van dit onderlinge verband tussen dubbelzinnigheid en woordspeling enerzijds en structuur anderzijds is gekozen voor het principe van close reading: deze benadering doet het meest recht aan de intenties van deze schrijvers en beantwoordt bij uitstek aan hun interpretatieve aansporingen. Het is evident dat alle vier hun schrijverschap beschouwen als onbestaanbaar en ondenkbaar zonder de aanvullende compliciteit en betrokkenheid van de zijde van de lezer, van wie zij een co-creatieve inspanning verlangen.

Download de volledige samenvatting (pdf)

Promotor

  • Prof.dr. P.J. Smith

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.