Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Identity Politics en de rechtsstaat

Datum
dinsdag 15 januari 2019
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
A1.44 (Lorentzzaal)

Op 15 januari 2019 zal Paul Cliteur een lezing verzorgen voor de Jonge Democraten en zal hij daarbij ingaan op de vraag of, en in hoeverre, Identity politics een negatieve invloed heeft op de rechtsstaat.

Zoals in zijn boek Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders heeft uiteengezet, denkt hij dat identity politics een negatieve invloed heeft op wat hij noemt “Voltairiaanse tolerantie”. Tolerantie betekent: meningen kunnen dulden die je niet bevallen. Maar tegenwoordig staat deze tolerantie onder druk. Mensen ervaren kritiek te vaak als “haat”. Een afwijkende mening als “beledigend”. En het concept “discriminatie” wordt te gemakkelijk gebruikt om een mening te smoren die ingaan tegen de heersende consensus. Vrijheid van expressie en de vrijheid van kritiek wordt daarmee een bedreigd cultuurgoed.

Ironisch genoeg worden mensenrechten vaak misbruikt om de rechten van dissidenten te beperken (“Les droits de l’homme contre le peuple “). Er worden ook nieuwe mensenrechten uitgevonden (“het recht om niet beledigd te worden”). Van die “nieuwe mensenrechten” profiteren vaak terroristen (“theoterroristen”) die deze rechten uitbuiten om critici van terrorisme het zwijgen op te leggen. Helaas lukt dat vaak ook nog omdat de rechterlijke macht onvoldoende intellectueel is toegerust om deze culturele processen te onderkennen en daarop gepast te reageren.

Jonge Democraten Leiden-Haaglanden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.