Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Research Seminar

FGGA Onderzoeksseminar: The Politics of Rule-Making in de Verenigde Staten

Datum
donderdag 17 januari 2019
Tijd
Toelichting
No registration is needed for the seminar. After the seminar, refreshments will be served.
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
3.48

Abstract

Rule-making is een kritiek onderdeel van de Amerikaanse overheid en bestuur. Tijdens deze seminar wordt de politieke onderbouwing van moderne regelgeving besproken. Het benadrukt in het bijzonder het proces en de impact van de regelgeving van agentschappen, evenals de belangrijkste instrumenten die worden gebruikt door de wetgevende macht, gekozen uitvoerende macht en rechtbanken om toe te zien op het regelgevingsproces. Ook wordt er nagegaan wie deelneemt aan het regelgevingsproces en wie van invloed is op de inhoud van regelgeving. Ten slotte worden nieuwe richtingen in beleidsvorming op het gebied van regelgeving verkend, met inbegrip van vooruitgang bij het verzamelen van gegevens, evenals de mogelijke rol van begeleidingsdocumenten als vervanging voor meer traditioneel uitgegeven regels voor kennisgeving en commentaar.

Voor meer informatie over deze lecture en de lecturer Susan Webb Yackee, ga naar de Engelse pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.