Universiteit Leiden

nl en

Promotie

D-lightful Sunshine Disrupted: Vitamin D deficiency as a method for the reconstruction of changes in sociocultural practices due to industrialisation in 17th - 19th century Netherlands

Datum
dinsdag 29 januari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Een tekort aan vitamine D wordt veelal geassocieerd met de Industriële Revolutie, waarbij als gevolg daarvan de hoge opeengepakte gebouwen en de luchtvervuiling het broodnodige zonlicht hebben geblokkeerd. Vitamine D wordt in de huid geproduceerd onder invloed van uv straling in zonlicht en is belangrijk voor een gezond skelet. Een tekort hieraan kan kromme beenderen veroorzaken.

Nederland heeft geen Industriële Revolutie ervaren zoals dat in andere Europese landen het geval is geweest en zodoende zou vitamine D tekort weinig tot niet terug te vinden zijn in Nederlandse gemeenschappen uit die tijd. Om dit te testen is een zestal 17e - 19e eeuwse menselijke skeletcollecties uit rurale en kleine urbane centra op vitamine D tekort onderzocht (in totaal 632 individuen). Gebleken is dat ongeacht de geografische locatie en de grootte van de gemeenschap, de dagelijkse bezigheden en de socio-economische status van de individuen, alle gemeenschappen in deze studie vitamine D tekort in de kinderjaren hebben ervaren.

In plaats van de klassieke factoren, zoals luchtvervuiling, hebben socioculturele gebruiken, zoals een geslachtsgebonden verdeling van arbeid, een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van vitamine D tekort. Door het toepassen van nieuwe microscopische methoden voor het identificeren van vitamine D tekort in tanden, kon bovendien worden vastgesteld dat de ziekte een terugkerend en vaak ook seizoensgebonden fenomeen was.

Deze studie benadrukt dat onderzoek naar vitamine D tekort in elke gemeenschap zinvol is en waardevolle informatie kan opleveren over het effect dat bepaalde socioculturele gebruiken kunnen hebben op de gezondheid.

Promotor

  • Prof.dr. M.L.P. Hoogland

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.