Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Cotton, control, and continuity in disguise: The political economy of agrarian transformation in lowland Tajikistan

Datum
donderdag 10 januari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Welke actoren en factoren structureren de politieke economie van landbouwtransformatie in postsocialistisch Tajikistan? Hoe en in tot in welke mate vindt kapitaalaccumulatie plaats in de landbouweconomie? Dit zijn de centrale vragen van dit proefschrift.

Theoretisch is dit proefschrift geïnspireerd op kritische boerenstudies (“peasant studies”), waaronder de agrarische politieke economie en analyses van vormen van levensonderhoud op het platteland. Meer in het bijzonder richt dit proefschrift zich op eigendomsrechten, de antropologie van schuld en de logica van de katoenproductie om de continuïteit in agrarische productierelaties en plattelandspolitiek te begrijpen. Met betrekking tot eigendomsrechten beargumenteer ik dat we daadwerkelijke controle over landbouwgrond niet kunnen begrijpen als we eigendom niet zien als een bundel van rechten.

De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat toegang tot landbouwgrond an sich in Tadzjikistan geen garantie is voor welzijn op het platteland. Daarnaast concludeer ik in dit proefschrift dat Tadzjikistan’s traject van landbouwhervormingen gekarakteriseerd wordt door een sterke continuering van productierelaties. Dit is het geval ondanks de liberalisering en het openstellen van de economie aan de wereldmarkt en het smeden van transnationale relaties. Agrarische productierelaties dragen een stempel van lijfeigenschap, omdat plattelandsbewoners nog altijd gebonden zijn aan landbouwgrond en niet in staat zijn onafhankelijk een vorm van levensonderhoud op te bouwen.

Daadwerkelijke plattelandsontwikkeling en verbetering van de leefomstandigheden op het platteland in Tadzjikistan kunnen alleen plaatsvinden wanneer de autonomie van de boeren en plattelandsbewoners gegarandeerd wordt. Dit betekent zelfbeschikkingsrecht over de manier waarop landbouwgrond gebruikt wordt, en over productieopbrengsten. Hiervoor zullen machtsverhoudingen binnen de landbouwsector moeten veranderen.

Lees de volledige samenvatting in het Engels (pdf).

Financiering

Stichting fonds Catharine van Tussenbroek; Land Deal Politics Initiative; BRICS Initiatives in Critical Agrarian Studies; and the Leiden University based Leiden Asia Centre and Central Asia Initiative.

Promotor

  • Prof.dr. F.N. Pieke

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.