Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Baghdadi Jewish Networks in Hashemite Iraq: Jewish Transnationalism in the Age of Nationalism

  • Sasha Goldstein-Sabbah
Datum
donderdag 10 januari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt de participatie van Joden uit Bagdad in transnationale Joodse netwerken van het midden van de negentiende eeuw tot de massale exodus van Joden uit Irak tussen 1948 en 1951. Langs de volgende drie thema’s worden verschillende aspecten van de participatie van Joden uit Bagdad in de wereldwijde Joodse gemeenschap bestudeerd: de modernisatie van de gemeenschapsstructuur, ‘satellietgemeenschappen’ van Joden uit Bagdad en transnationale Joodse filantropie en seculier Joods onderwijs. Het laatste hoofdstuk presenteert drie cases die de interconnectiviteit van verschillende iteraties van transnationale Joodse netwerken latenzien. De hoofdstukken zijn niet chronologisch maar thematisch opgebouwd, al is er een lichte chronologische progressie van het eerste hoofdstuk, dat voornamelijk de negentiende eeuw beslaat, tot het laatste hoofdstuk, waarin de casus de
Hashemitische periode betreft.

Samenvattend concludeer ik in dit proefschrift dat Irakese Joden constant verschillende identiteiten omarmden: als inwoners van Bagdad, als Joden, Arabieren, Irakezen en alles daar tussenin. Deze identiteiten waren fluïde en werden zelden als tegenstrijdig opgevat. Dit onderzoek naar de intersectionaliteit van deze verschillende identiteiten en hun netwerken laat de geavanceerde manieren zien waarop Irakese Joden actief deelnamen in het Wereldjodendom in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Download de volledige samenvatting (pdf)

Financiering

NWO

Promotoren

  • Prof.dr. H.L. Murre-van den Berg
  • Prof.dr. D.J. Schroeter (University of Minnesota)

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.