Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Age of onset of disruptive behavior of residentially treated adolescents

  • S.B.B. de Boer
Datum
woensdag 6 februari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. R.R.J.M. Vermeiren

De Boer onderzocht voor haar proefschrift een groep klinisch opgenomen jongeren met psychische stoornissen en disruptief (ontwrichtend) gedrag) met als doel te kijken of het mogelijk is subgroepen te onderscheiden. Zo keek ze of vroeg disruptief gedrag (maat: in het vijfde levensjaar) een voorspeller is van later soortgelijk gedrag. Dat bleek inderdaad het geval te zijn, met name bij kinderen die zijn blijven zitten, impulsief gedragen vertonen en een geschiedenis hebben van fysieke mishandeling. Ze noemt deze groep EO: early-onset. Ze vergeleek deze groep met AO: adolescent-onset. Dze groep gaat pas op latere leeftijd disruptief gedrag vertonen. 
De jongeren krijgen in de kliniek een orthopsychiatrische behandeling. Hoe verging het ze? Een deel stopte voortijdig met de behandeling, hetzij door zelf op te stappen, hetzij door weggestuurd te worden. Bij de EO-groep was het dropoutpercentage 44,4%, bij de AO-groep 24,7%. Over alle dropouts kan gezegd worden dat ze, vergeleken met de jongeren die de behandeling afmaakten, vaker man zijn, vaker disruptief gedrag vertoonden op school en vaker voorafgaand aan de behandeling cannabis gebruikten.

De onderzoeker keek tevens naar de situatie van de jongeren anderhalf jaar na de behandeling. De voltooiers bleken zich stabielere levensomstandigheden te bevinden, vaker een dagbesteding te hebben en weinig criminaliteit te vertonen.

Het onderzoek biedt aangrijpingspunten voor de praktijk, bijvoorbeeld kinderen die al jong disruptief gedrag vertonen ook al jong behandelen, en drop out zo veel mogelijk voorkomen.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.