Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Temple Oaths in Ptolemaic Egypt

Datum
donderdag 6 december 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. O.E. Kaper
  • Prof.dr. J.F. Borghouts

Het afleggen van een eed vervulde in het.Oude Egytpe een belangrijke juridische en sociale functie. Bij verschillende gelegenheden werd een eed, intrinsiek onderdeel van de juridische orale traditie, uitgesproken. Bijvoorbeeld bij rechtsaangelegenheden zoals het afsluiten van zakelijke overeenkomsten en rechtszaken, of om bepaalde emoties, daden of deugden te benadrukken. Het proefschrift concentreert zich op de tempeleed, een type eed in de PtolemeĆÆsche periode (332-30 v.Chr). De meeste tempeleden werden gebruikt om een verklaring of getuigenis te bevestigen en hadden een beslissend karakter. Rond een eed gold een procedure en de eed werd schriftelijk vastgelegd. Viviana Massa presenteert in haar proefschrift ook vijftien onuitgegeven demotische (oud-Egyptische) tempeleden uit de collectie van het Egyptisch Museum in Turijn en zes Griekse uit diverse collecties. Massa heeft ze getranslittereerd (omgezet naar een ander alfabet) en vertaald. 

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.