Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Molecular and genetic markers for the prediction of kidney transplant outcome

  • J. Yang
Datum
woensdag 19 december 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. F. Claas

Niertransplantatie is de behandeling bij voorkeur voor patiënten met een eindstadium van nierfalen, aangezien transplantatie leidt tot een betere overleving en een hogere kwaliteit van leven als dialyse. Het voorspellen van het optreden van DGF, de respons op de behandeling van acute afstoting en de langetermijnuitkomst na niertransplantatie, is moeilijk op basis van enkel de klinische parameters. Dit proefschrift laat zien dat verscheidene moleculaire en genetische markers gerelateerd zijn aan de uitkomst van niertransplantatie. We laten zien dat een verlaagd expressieprofiel voor endotheel/epitheel-cellen tijdens acute afstoting geassocieeerd is met ongevoeligheid voor steroïdenbehandeling. De verhoogde TLR4-expressie en Bac:BCl2-ratio tijdens acute afstoting voorspellen onafhankelijk van elkaar een ongunstig beloop na de transplantatie. Eerdere studies hebben laten zien dat een relatief hoge expressie van S100A8/A9 tijdens acute afstoting juist gerelateerd zijn aan een gunstig beloop. Dit proefschrift toont aan dat de overexpressie van S100A8/A9 in macrofagen leidt tot een hogere productie van ROS en IL-10 door deze cellen. Deze bevinding zou het gunstige klinische effect van de S100-moleculen op niertransplantaatoverleving kunnen verklaren. Tenslotte liet een genoombrede associatiestudie zien dat individuele genetische puntmutaties in het genoom slechts een minimale bijdrage leveren aan het risico van acute afstoting. Een brede (inter)nationale samenwerking is in de toekomst nodig voor studies als deze.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.