Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Methods and Tools for Mining Multivariate Time Series

Datum
maandag 10 december 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. J.N. Kok

Mining time series is een subveld van machine learning dat zich richt op een datastructuur, waarbij variabelen worden gemeten over (korte of lange) periodes van tijd. Dit proefschrift betreft multivariabele tijdreeksen met meerdere variabelen, gemeten over dezelfde tijdsperiode. Zowel supervised als unsupervised leermethoden voor machine learning worden geanalyseerd. (Bij supervised learning is sprake van invoervariabelen (X) en een uitvoervariabele (Y) en wordt een algoritme gebruikt om de mapping-functie van de invoer naar de uitvoer te leren. Bij unsupervised learning zijn alleen invoergegevens (X) en geen overeenkomstige uitvoervariabelen beschikbaar.)  De experimentele resultaten in het kader van het proefschrift opgeleverd, tonen de potentie van zowel supervised als unsupervised benaderingen aan.

Het proefschrift bevat ook twee hulpmiddelen in de vorm van Software as a Service, waarbij gebruikers zonder programmeerachtergrond intuïtief de leer- en testmethodologieën van beide methoden kunnen volgen. De intuïtie achter deze tools is een verkenning van de huidige rol van de datawetenschapper.

Daarnaast omvat het proefschrift een toegepaste studie van machine learning om de prestaties van wedstrijdschaatsers te verbeteren. Het gaat om een samenwerkingsproject met het LottoNL-Jumbo-team, dat beschikt over een uitgebreide set van gedetailleerde trainingsgegevens. Er werden diepgaande analyses van gegevens gemaakt om zo de resultaten van de schaatsers te optimaliseren. In het kader van het proefschrift werden trainings- en wedstrijdresultaten gecombineerd en een productieklaar machine learningsysteem geïmplementeerd om de trainingsschema's te optimaliseren.  Het gaat erom onder- en overtraining voor een wedstrijd te vermijden.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.