Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Managing informal interaction. Stancetaking and alignment in Dutch and Indonesian

Datum
donderdag 13 december 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Gesprekspartners nemen voortdurend positie in ten aanzien van het onderwerp van gesprek en elkaar. Ze drukken hun steun uit voor andermans stellingname, laten merken dat ze het ergens mee (on)eens zijn en tonen hun betrokkenheid. Een belangrijk onderdeel van elke interactie is het nauwkeuring in de gaten houden van de individuele en onderlinge positionering. Over het algemeen genomen heeft een positieve interpersoonlijke relatie de voorkeur en zullen gesprekspartners dus hun best doen dergelijke relatie te bewerkstelligen en te behouden. Deze dissertatie onderzoekt hoe gesprekspartners dit doen door verschillende fatische communicatiestructuren onder de loep te nemen, waaronder het gebruik van instemming, herhaling, parafrase, en backchanneling. Van elk van deze structuren kun je stellen dat ze primair gericht zijn op het onderhouden van de interpersoonlijke relatie; meer dan op het uitwisselen van inhoudelijke kennis. De studie is vergelijkend van aard en bestudeert informeel taalgebruik in het Nederlands en Indonesisch, waarbij reality tv-serie Big Brother als onderzoeksmateriaal diende. De resultaten van deze exploratieve, contrastieve, studie lijken erop te wijzen dat het belang van fatische communicatie en interpersoonlijke positionering universeel (h)erkend wordt, maar dat de keuze voor de talige middelen die daarbij worden ingezet taalspecifiek is. Waar het aankomt op stellingname en onderlinge positionering bieden de verschillen en overeenkomsten in conversatiestijl mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van (training in) interculturele communicatie. Weten wat de basale aannames rond “normaal” sociaal gedrag in informele interactie zijn en weten hoe talige middelen daar bij voorkeur (niet) voor gebruikt worden, vergroot de kans op succesvolle communicatie aanzienlijk.

Lees de volledige samenvatting (pdf)

Promotor

  • Prof.dr. T. van Haaften

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.