Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Lukas van den Berge over de Oresteia

Datum
vrijdag 21 december 2018
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
A1.44 (Lorentzzaal)

De lezing van 21 december wordt verzorgd door Lukas van den Berge gaat over de drie toneelstukken van de tragediedichter Aeschylus over Orestes en zijn familie. 

Aeschylus’ Oresteia confronteert ons met een lange cyclus van wederkerige wraakneming waaraan pas een einde komt door de instelling van een politieke en juridische orde. Vaak wordt het drama begrepen als een triomf van een civiele toestand over een tribale ‘oorlog van allen tegen allen’: een ‘founding document of Western Civilization’, zoals een gezaghebbend commentator ooit opmerkte. Daartegenover staan cynische interpretaties die het stuk weliswaar erkennen als ‘founding document’, maar dan toch vooral als een brontekst van een westerse traditie die zich bedient van een politiek van uitsluiting en onderwerping. Beide interpretaties schieten tekort in hun eenzijdigheid. Het recht schept orde en biedt houvast in een onoverzichtelijke wereld. De onontkoombare prijs die we daarvoor betalen bestaat uit de tekortkomingen van een systeem dat zich ook tegen ons kan keren. Het is precies dat dubbele karakter van het recht dat in Aeschylus’ Oresteia wordt geagendeerd.

Lukas van den Berge is verbonden aan de Universiteit Utrecht. 

De lezing is voor iedereen toegankelijk, en voorkennis is niet vereist. Wees dus van harte welkom in de Lorentzaal van het Kamerlingh Onnes Gebouw om 18.00.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.