Universiteit Leiden

nl en

Promotie

How to scale clearance from adults to children for drugs undergoing hepatic metabolism?

  • E.A.M. Calvier
Datum
woensdag 19 december 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. C.A.J. Knibbe
  • Prof.dr. D. Tibboel (Erasmus MC)

In dit proefschrift wordt onderzocht hoe de klaring van geneesmiddelen die in de lever gemetaboliseerd worden, geschaald kunnen worden van volwassenen naar kinderen. Daarvoor is een nieuw, op PBPK-gebaseerd, simulatieplatform gebruikt. (PBPK staat voor fysiologisch-gebaseerd, farmacokinetisch.) Hiermee is de systematische nauwkeurigheid van schalingsmethodes voor verschillende pediatrische leeftijden onderzocht voor een breed scala aan geneesmiddelen. Verder is ontrafeld hoe de klaring van volwassenen nauwkeurig naar kinderen kan worden geschaald met een minimale maar voldoende hoeveelheid informatie. De focus lag daarbij op geneesmiddelen die hepatisch gemetaboliseerd worden. Daarnaast zijn de overtuigingen over de universaliteit van een allometrische component om klaring te schalen voor alle pediatrische leeftijden, aangevochten. Tenslotte zijn de bevindingen vertaald naar richtlijnen voor het schalen van klaringsontogenie.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.