Universiteit Leiden

nl en

Promotie

First-pass and systemic metabolism of cytochrome P450 3A substrates in neonates, infants, and children

  • J.M. Brussee
Datum
dinsdag 4 december 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. C.A.J. Knibbe
  • Prof.dr. S.N. de Wildt (Radboud UMC Nijmegen)

Kinderen zijn geen mini-volwassenen. In het onderzoek voor dit proefschrift gekeken hoe het enzym cytochroom P450 3A medicijnen, met name midazolam, in neonaten, kinderen en adolescenten omzet en hoe snel de stoffen weer uit het bloed zijn verdwenen (klaring). Met de uit dit proefschrift voortgekomen covariaatfunctie zal het voorspellen van CTO3A-gemedieerde klaring in neonaten, kinderen en adolescenten significant verbeteren. Eveneens kunnen, na evaluatie van de modelgebaseerde voorspellingen van klaring in pediatrische PKPD-studies, de doseeradviezen voor midazolam en andere CYP3A-substraten worden toegepast in de klinische praktijk. 

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.