Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Cultural adaptation of a parenting intervention for parents in multi-ethnic disadvantaged neighborhoods

  • K. van Mourik
Datum
woensdag 12 december 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. R. Reis

Krista van Mourik onderzocht in een meta-studie het effect van ouderinterventie bij het opvoeden van kinderen tot twaalf jaar in multi-etnische achterstandswijken. De uitkomsten voor gezinnen met een migratie-achtergrond en gezinnen in een lastige sociaal-economische situatie komen overeen. Het bleek dat de ouders in deze gezinnen minder snel dan in andere gezinnen problemen bij hun kind zien en dat zij, als ze wel problemen zien, minder snel geneigd zijn om hulp in te roepen. Die geneigdheid neemt af naarmate de oorzaak van de problemen wordt toegeschreven aan (stressveroorzakende) externe factoren. 

Van Mourik vond dat intenventie ook in deze gezinnen effectief is. Professionals moeten hulp aanbieden als ze denken dat die nodig is en daarvoor sensitiviteit ontwikkelen, in het bijzonder bij gezinnen met een andere opvoedingsbenadering, bijvoorbeeld door een migratie-achtergrond. Het aanpassen van de hulp aan de specifieke context van de gezinnen is aan te bevelen. Van Mourik zelf ontwikkelde een module 'Omgaan met stress en niet-helpende emoties'. Ze ziet deze nadrukkelijk als aanvullend, dwz: aanbieden als de situatie daar aanleiding toe geeft. En dan blijkt de module ook effectief. 

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.