Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Coiled coil mediated liposome fusion: Asymmetric behaving peptide fusogens

  • G.A. Daudey
Datum
woensdag 5 december 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Biologisch leven heeft uitgebreide bezorgdiensten voor zowel voedingsmiddelen als zintuiglijke informatie met zeer specifieke adressering: eiwitten aangeduid als SNARE-eiwitten. Deze eiwitten zorgen ervoor dat de pakketjes met voedingsmiddelen / afvalstoffen / chemische zintuiglijke informatie bij de juiste cellen herkend en opgenomen worden via zogenoemde fusie mechanismen. De studie van deze fusie mechanismen, en de kunst van het begrijpen en namaken van de moleculaire herkenning van SNARE eiwitten, is van onschatbare waarde voor verschillende academische onderzoeksrichtingen.
Dit proefschrift beschrijft de studie naar moleculaire herkenning en fusie tussen kleine deeltjes met gebruikmaking van coiled coil peptiden. Deze coiled coil peptiden hebben dezelfde werking als de SNARE-eiwitten, maar zijn minder complex van bouw en gemakkelijker te maken. Ontworpen mutaties in de coiled coil peptiden beinvloeden de snelheid en de efficiëntie van het fusieproces. Vooral de 3D-structuur van de peptiden en de interactie tussen de peptiden en de buitenkant van de deeltjes (i.e. liposoommembraan) hebben een grote invloed op de efficiëntie van het fusieproces. Voor efficiënte fusie is het cruciaal dat de 1 van beide gebruikte peptiden een hoge heliciteit heeft, en de andere een subtiele interactie vertoont met het membraan. Deze resultaten laten zien dat peptiden met grofweg dezelfde bouw compleet verschillende structuren kunnen vormen. Dit vergroot het begrip van het fusiemechanisme en maakt het mogelijk om nieuwe peptiden te ontwerpen die mogelijk nog efficiënter zijn. De beschreven peptiden worden nu gebruikt om een methode te ontwikkelen voor gerichte medicijnafgifte in cellen.

Promotor

  • Prof.dr. A. Kros

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.