Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Civitates Hispaniae: Urbanisation on the Iberian Peninsula during the High Empire

  • Pieter Houten
Datum
woensdag 19 december 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Lees de volledige samenvatting (pdf).

Promotoren

  • Prof.dr. L. de Ligt
  • Prof.dr. J.L. Bintliff

Dit proefschrift behandelt de stedelijke systemen van Romeins Spanje en Portugal (vanaf plm. 200 v.Chr.). Daarbij staan twee doelstellingen centraal. Enerzijds een zo volledig mogelijk reconstructie van de stedelijke netwerken van de provincies Hispania Citerior, Baetica en Lusitania. Anderszijds beoogt het proefschrift de gereconstrueerde patronen van verstedeling te verklaren Uitgangspunt hierbij is dat deze patronen alleen dan goed kunnen worden geduid als ze zowel vanuit diachroon als vanuit synchroon perspectief worden bestudeerd.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.