Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Civil Liability for Damage caused by Global Navigation Satellite System

Datum
maandag 17 december 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. P.M.J. Mendes de Leon

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Wie is er verantwoordelijk of aansprakelijk als er een ongeluk gebeurt door een fout in een wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS)? Moet de leverancier van het systeem dan opdraaien voor de schade, ook als zijn diensten gratis zijn? En als de leverancier van het navigatiesignalen een overheidsinstantie is, kan deze zich dan beroepen op staatsimmuniteit? In dit proefschrift wordt onderzocht of het huidige internationaal recht volstaat om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden. Zo ja, hoe wordt het dan toegepast als het gaat om burgerlijke aansprakelijkheid? En zo niet, waar zit de rechtsleemte en hoe moeten we verder gaan?

Dit onderzoek bestaat uit vier delen. In deel I verschuift de focus van technische zaken naar juridische kwesties, en burgerlijke aansprakelijkheid in het bijzonder. Deel II biedt een conceptuele analyse van burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot GNSS, die als basis dient voor verder onderzoek. Deel III behandelt de toepasbaarheid en toereikendheid van het huidige internationaal lucht- en ruimterecht in geval van schade veroorzaakt door GNSS. In deel IV wordt een routekaart gemaakt om op een uitvoerbare manier vooruitgang te boeken op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot GNSS.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.