Universiteit Leiden

nl en

Tentoonstelling

AUTO: Media Technology tentoonstelling

Datum
vrijdag 7 december 2018 - zaterdag 22 december 2018
Locatie
Old School
Pieterskerkhof 4-A
2311 SR Leiden

Uitnodiging AUTO

Bezoek AUTO en verdiep je in autopia en autogene authenticiteit!

Het masterprogramma Media Technology organiseert in december een semestertentoonstelling, dit jaar met de titel AUTO. Het Media Technology programma is een creatieve onderzoeksmaster binnen LIACS, het informatica-instituut van Universiteit Leiden. Studenten worden aangemoedigd alternatieve benaderingen van academisch onderzoek te ontwikkelen. Hun wetenschappelijke verkenningen bestaan uit het creëren van installaties, games en andere ervaringsvormen. De resultaten worden elk jaar geëxposeerd in het kader van een semestertentoonstelling. Dit jaar is het thema van de tentoonstelling AUTO, waarbij elk tentoongesteld werk zijn eigen auto-gerelateerd subthema heeft.

Tentoonstelling

'AUTO' is dit jaar het allesomvattende thema van het semesterproject, waaruit meerdere subthema’s zijn afgeleid: Autodestructive, Authentic, Arbitrary, Autocreation, Autopia, Autogenous, Autoregulation and Autogenesis. De studenten werken in groepen van drie en twee, elk met een eigen subthema.

Het semesterproject bestaat uit drie fasen. Eerst wordt studenten gevraagd hun thema in de breedste zin (sociaal, wiskundig, biologisch, etc.) te verkennen en te ontdekken waar het zich eventueel mee zou kunnen identificeren. Na het verkrijgen van voldoende inzicht formuleren zij overtuigende vraagstukken over het thema. Pas als deze fase is voltooid, vertalen zij hun overtuigingen in installaties. Samen vormen deze installaties de semestertentoonstelling, die gratis te bezoek is.

Locatie: Old School

De locatie van de tentoonstelling is Old School in Leiden. Old School is een bloeiend cultureel initiatief dat direct naast de Pieterskerk is gelegen. Het is een galerij, een kleine bioscoop, een gezellig theater en een koffiebar in één; een plek met dezelfde creatieve en verkennende aanpak als Media Technology.

Tentoonstellingsdata

De tentoonstelling is verdeeld in twee periodes:
De werken worden 7, 8 en 9 december tentoongesteld als 'preview' van 11:00-18:00. Dit betekent dat de studenten nog kleine wijzigingen kunnen aanbrengen naar aanleiding van de reacties van het publiek.
De definitieve werken worden op 14, 15, 16, 21 en 22 december van 11:00-18:00 tentoongesteld.

Opening tentoonstelling

De officiële opening van de tentoonstelling vindt plaats op donderdag 13 december om 17.00 uur en duurt tot 20.00 uur. De ceremoniële opening is om 17.30 uur.

Evenementen parallel aan de tentoonstelling

 • • Op zaterdag 15 december spreken twee alumni van de master Media Technology over hoe zij zijn gekomen tot wat zij nu doen.

  • Op zondag 16 december geeft Maarten Lamers een lezing over (de historische context van) Artificial Creativity.
  Toegang is gratis, graag registreren per e-mail.

  • Op vrijdag 21 december geeft Simon Kirby, hoogleraar taalevolutie aan de University of Edinburgh, twee lezingen. De eerste lezing 'Cultural Evolution in the Lab shows how Language is Built' gaat over zijn werk in de academische wereld en de tweede lezing 'Robotic Wardrobes and Forgetful Musicians: how a Cognitive Scientist Ended up Making Device Art' over zijn artistieke werk, zoals het collectief FOUND.
  Toegang is gratis, graag registreren per e-mail. NB
   Deze lezingen worden gehouden in het Gravensteen, om de hoek van Old School waar voor, tussen en na de lezingen drankjes worden geserveerd.

Overzicht tentoonstelling en evenementen AUTO

Datum in december Tijd Activiteit
Vrijdag 7 11:00 - 18:00 Preview tentoonstelling
Zaterdag 8 11:00 - 18:00 Preview tentoonstelling
Zondag 9 11:00 - 18:00 Preview tentoonstelling
Donderdag 13 17:00 - 20:00 Opening
Vrijdag 14 11:00 - 18:00 Tentoonstelling
Zaterdag 15 11:00 - 18:00 Tentoonstelling
  15:00

Alumni event

Zondag 16 11:00 - 18:00 Tentoonstelling
  14:00-16:15

Lezing door Maarten Lamers

Vrijdag 21 11:00 - 18:00 Tentoonstelling
  13.30 - 14.30 Lezing 1 door Simon Kirby
  15.30 - 16.30 Lezing 2 door Simon Kirby
Zaterdag 22 11:00 - 18:00 Tentoonstelling

 

AUTO - Media Technology Tentoonstelling

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.