Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Thomas Morgan (1671/2-1743): from Presbyterian Preacher to Christian Deist

  • J. van den Berg
Datum
donderdag 8 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Dit proefschrift behandelt leven, werk en invloed van de Engelse Presbyteriaanse predikant, arts en later deïst Thomas Morgan, die leefde van 1671/2 tot 1743.
Deïsme is een moeilijk te definiëren begrip. Veelal wordt het beschouwd als een ontkenning van elke vorm van openbaring, en tegelijkertijd het aanvaarden van de religie van de natuur.
Morgan is één van de weinigen die zich openlijk als deïst heeft geafficheerd en wel als 'Christian Deist'. Bij hem gaat dat gepaard met een fikse kritiek op het Oude Testament met anti-Joodse, ja zelfs anti-Semitische uitlatingen. Hij staat daarmee in de lijn van de stroming binnen de christelijke theologie die het Oude Testament verwerpt als deel van de Canon, een stroming die in de huidige tijd weer opgeld doet.

Promotor

  • Prof.dr. E.G.E. van der Wall

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.